ចាប់យកក្រណាត់

  • Airflow Capture Hoods

    ក្រណាត់ចាប់យកលំហូរខ្យល់

    ផ្តល់នូវការអានបរិមាណខ្យល់ដោយផ្ទាល់យ៉ាងរហ័ស និងត្រឹមត្រូវនៅ LCD ធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ និងផ្តល់នូវគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នក។

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកពួកយើង៖

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង